Uilen excursie

Het bestuur van de VAN is voornemens om a.s. winter weer een “uilen” excursie te plannen en te organiseren.

Wij hebben Cees van Beijnum van de Vogelwerkgroep Eibergen e.o., bereid gevonden om op deze avond e.e.a. te vertellen over de uilen en ze ook hopelijk te laten horen en zien.Hier is een flinke nachtwandeling aan verbonden van ongeveer 2 uur. (zo`n 6 tot 7 km).
Wij komen eerst samen voor een kop koffie om ongeveer 20.30 uur in het schietlokaal van de schietvereniging SV Kerkloo aan de Hoge Diek, nummer 1.  

Eerst zal Cees van Beijnum iets vertellen over uilen en andere vogels in en rondom het gebied Kerkloo. De wandeling zal zo rond 22.30 uur beginnen en zal ongeveer 2 uur lang zijn. Dit alleen bij droog en goed weer. Eigenlijk moet het helder zijn en volle maan om eventueel wat te zien. 

Wij hebben hiervoor 2 clusters van data en wel 28 of 29 januari en 25 of 26 februari.
Het moet echt geschikt weer zijn, dus volle maan, vandaar die verschillende data. Bij niet geschikt weer kan  deze excursie geen doorgang vinden. Ook corona kan hier straks natuurlijk nog spelbreker zijn, hoe de regels eind januari zijn moeten we dan maar afwachten.
Uitgangsdatum is dus eerst donderdag 28 januari.

Kosten bedragen € 7,50 p.p., te betalen ter plekke bij aanvang van de excursie. De beschikbare plekken voor deelname aan deze excursie zijn beperkt. (max. 15 personen)

Opgave kan  bij Jan Willemink via e-mail:
janwillemink50@gmail.com

Dus opgave via mail met vermelding van het te bereiken mailadres en telefoonnummer i.v.m. de nodige wijzigingen en onzekerheden.