VAN Berkel & Slinge realiseert het eerste zonnebloemlint in Berkelland.

Vereniging Agrarisch Natuurbeheer (VAN) Berkel & Slinge heeft in 2021 een zonnebloemlint van ruim 6 km ingezaaid, vooral rond Eibergen en Rekken. Maar je kon de zonnebloemen ook tussen Borculo en Barchem tegenkomen. Ook op de Esweg bij Geesteren waren ze niet te missen!

Onder andere Tubantia wijdde hier een mooi artikel aan.

Dit jaar was bedoeld om ervaring op te doen, zodat hierna ook naar uitbreiding en andere gebieden in Berkelland kan worden gekeken.

Aansluiting is gezocht bij de collega natuurverenigingen in de omliggende gemeenten Lochem en Bronckhorst, waar al langer zonnebloemlinten worden aangelegd.

Volgend jaar door de hele Achterhoek?

Voor volgend jaar is nu al een samenwerking met natuurverenigingen in de gehele Achterhoek opgestart. Samen kunnen we (nog) meer!

De zonnebloemlinten dragen positief bij aan meer aandacht voor biodiversiteit: Er worden ook daadwerkelijk meer bijen, vlinders en vogels waargenomen bij de zonnebloemlinten in de Achterhoek.

De gele linten zijn een geweldig visitekaartje van de deelnemende agrariërs in Berkelland, waarbij de meeste ook kozen voor een extra bloemenmengsel dat later onder de zonnebloemen mocht worden ingezaaid.

 

Gekoppeld aan het goede doel

VAN Berkel en Slinge heeft haar initiatief in 2021 gekoppeld aan een goed doel: De lokale afdelingen van Vereniging De Zonnebloem in Eibergen en Rekken.

De ruim 30 deelnemende agrariërs waren bereid om zonder vergoeding voor de gemiste maïsopbrengst mee te werken zodat hun vergoeding nu naar dit goede doel kon gaan.

Ook het inzaaien en beheer werd belangeloos gedaan, met bijzondere dank aan Gerben Kemink. Met Bennie Harbers bezocht hij ook onze sponsoren en de ruim 30 agrariërs die direct enthousiast waren.

Op 2 december wordt de opbrengst van het zonnebloemlint symbolisch uitgereikt aan het goede doel: De afdelingen Eibergen en Rekken van Vereniging De Zonnebloem.

Volgend jaar weer een zonnebloemlint?

U kunt nu al meehelpen.

VAN Berkel en Slinge maakt graag volgend jaar een langer zonnebloemlint door Berkelland. Hiervoor moet nu al worden gezocht naar sponsoren en donaties om dit mogelijk te maken.

Belangstellenden kunnen zich melden bij Bennie Harbers, telefoon 06-81549982.

Alvast een donatiebedrag overmaken? Dit kan ten name van VAN Berkel en Slinge op NL90RABO0113691165 o.v.v. zonnebloemlint 2022.

Wij bedanken onze sponsors voor het eerste Zonnebloemlint in 2021!

Bedankt

Bedankt voor je inschrijving voor de Nieuwsbrief.