Door VAN Berkel & Slinge heeft nu ook Berkelland een eigen zonnebloemlint.

Zonnebloemlint Berkelland

Vereniging Agrarisch Natuurbeheer (VAN) Berkel en Slinge heeft een zonnebloemlint van ruim 5 km ingezaaid, vooral rond Eibergen en Rekken. En de eerste zonnebloemen komen nu uit. Dit jaar is bedoeld om ervaring op te doen, zodat hierna ook naar uitbreiding en andere gebieden in Berkelland kan worden gekeken.

Aansluiting is gezocht bij de collega natuurverenigingen in de omliggende gemeenten Lochem en Bronkhorst, waar al langer zonnebloemlinten worden aangelegd.

De zonnebloemlinten dragen positief bij aan meer aandacht voor biodiversiteit: Er worden ook daadwerkelijk meer bijen, vlinders en vogels waargenomen bij de zonnebloemlinten in de Achterhoek.

De gele linten zijn een geweldig visitekaartje van de deelnemende agrariërs in Berkelland, waarbij de meeste ook kozen voor een extra bloemenmengsel dat later onder de zonnebloemen mag worden ingezaaid.

Gekoppeld aan het goede doel

VAN Berkel en Slinge heeft dit nieuwe initiatief gekoppeld aan een goed doel: Voor 2021 zijn dit de afdelingen van de Nationale Vereniging De Zonnebloem in Eibergen en Rekken. Hiervoor waren de agrariërs bereid om belangeloos mee te werken, zodat een mooi bedrag kan worden overgemaakt.

Ook het inzaaien en beheer wordt belangeloos gedaan. Met dank ook aan de eerste sponsoren, waaronder Gemeente Berkelland, Boomkwekerij Ten Elsen, VALA en dierenarts Gemma Brinkhuis, en de vrijwilligers die de ruim 30 agrariërs hebben bezocht en bereid vonden om mee te doen.

Volgend jaar weer een zonnebloemlint? U kunt nu al meehelpen.

VAN Berkel en Slinge maakt graag volgend jaar een langer zonnebloemlint door Berkelland. Hiervoor moet nu al worden gezocht naar sponsoren en donaties om dit mogelijk te maken.

Belangstellenden kunnen zich melden bij Bennie Harbers, telefoon 06-81549982.

Alvast een donatiebedrag overmaken? Dit kan ten name van VAN Berkel en Slinge op NL90RABO0113691165 o.v.v. zonnebloemlint 2022.