Vereniging Agrarisch Natuurbeheer (VAN) Berkel & Slinge werkt samen met – zoveel mogelijk lokale – agrariërs voor het onderhoud, beheer en de ontwikkeling van (agrarische) natuur. Natuur-, milieu- en landschapswaarden zijn hierbij onze belangrijkste uitgangspunten.

  • Groenbeheer: Het grootste deel van onze activiteiten bestaat uit landschapsbeheer en onderhoud, uitgevoerd door onze Stichting Groenbeheer. We hebben hiermee nu ca. 50 hectare natuurgrond in beheer. Groenbeheer is ook de organisator en het aanspreekpunt voor de uitvoering van werk(projecten), zoals de aanleg, het onderhoud en beheer van (kleinere) landschapselementen
  • Kennis delen: Als vereniging organiseren we voor onze leden zoveel mogelijk interessante excursies, workshops en lezingen, voor het delen van kennis en het geven van relevante informatie. Van het snoeien van hoogstamfruit en het inrichten van een boerenerf tot het bezoeken van geheel nieuwe concepten voor het boerenbedrijf.
  • Weidevogels: Onze Weidevogelgroep VAN Berkel & Slinge werkt nauw samen met Vogelwerkgroep Berkelland, de provincie, vrijwilligers en agrariërs om nesten van weidevogels zoveel mogelijk te beschermen.

 

Het bestuur van de vereniging

Voorzitter:
Lotte Roos
06-13 67 05 25
lotteroos@hotmail.com

Secretaris:
Claudy Erinkveld
0545-482 241
c.erinkveldhendriks@gmail.com

Penningmeester:
Trudie ten Have
t_tenhave25@hotmail.com

Algemene leden:
Jan Willemink
Bennie Harbers
Hedwig ten Dolle
Marian de Jong
Hidde Hogevonder
Gerben Kemink

Voor vragen kunt u ook gebruik maken van ons contactformulier.

Groenbeheer is bij VAN Berkel & Slinge door de grotere omvang van de gebieden ondergebracht in een aparte stichting, die nu ca. 50 hectare natuurgrond in beheer heeft.

Groenbeheer is ook de organisator en het aanspreekpunt voor de uitvoering van werk(projecten), zoals voor het aanleggen, onderhouden en beheren van landschapselementen.

De uitvoering wordt bij voorkeur gedaan door agrariërs uit het gebied zelf, met ZZP’ers, loonwerkers en/of in samenwerking met VALA en Ten Elsen Boom en Groen.

Voorzitter van de stichting:
Joan Beernink | 06-26799137

Voor het beheer en de uitvoering van werk kunt u gebruik maken van ons contactformulier.

 

De Weidevogelgroep VAN Berkel & Slinge werkt voor het beheer en behoud van o.a. de weidevogel nauw samen met de Vogelwerkgroep Berkelland, de provincie, vrijwilligers en de agrariërs en/of grondeigenaren.

Contactpersoon:
Gerrit Stomps | 0545 – 473 850

U kunt ook gebruik maken van ons contactformulier.

VAN Berkel en Slinge, excursie 2019.

Bedankt

Bedankt voor je inschrijving voor de Nieuwsbrief.