Vereniging Agrarisch Natuurbeheer (VAN) Berkel & Slinge heeft als doel om in samenwerking met agrariërs zorg te dragen voor onderhoud, beheer en ontwikkeling van (agrarische) natuur waarbij
natuur-, milieu- en landschapswaarden hoog in het vaandel staan.

VAN Berkel en Slinge is een vereniging die voor haar leden interessante activiteiten aanbiedt zoals excursies, workshops en lezingen. Het grootse deel van de activiteiten bestaat uit landschapsbeheer en
-onderhoud dat wordt uitgevoerd met agrariërs uit het gebied.

Het bestuur van de vereniging houdt zich in de breedste zin bezig met strategie en beleid, verenigingszaken, communicatie en promotie.

Bestuur:

Voorzitter:
Lotte Roos
06-13 67 05 25
lotteroos@hotmail.com

Secretaris:
Claudy Erinkveld
0545-482 241
c.erinkveldhendriks@gmail.com

Penningmeester:
Marc Wenneger
06-22 17 40 36
mwenneger@hotmail.com

Algemene leden:
Jan Willemink
janwillemink50@gmail.com

Bennie Harbers
bmharbers.tetteroo@planet.nl

Hedwig ten Dolle
denieuwekorte@gmail.com

Marian de Jong
info@mariandejong.nl

Hidde Hogevonder
hiddehogevonder@outlook.com

Uitvoering Projecten is een zelfstandige werkorganisatie van de VAN. De werkzaamheden zijn ondergebracht in een aparte stichting die zich bezighoudt met:

1) Stimuleren tot aanleg en onderhoud van landschap elementen;

2) Aanleg, onderhoud en beheer van landschapselementen;

3) Het verwaarden van hout en handel.

Contactpersonen:

Jacqueline Collou
Tel: 0545-477587
e-mail jacqueline@vanberkelenslinge.nl

Wilfried Klein Gunnewiek 
tel: 06-20986665
e-mail wilfried@vanberkelenslinge.nl

Robert Boevink 
tel: 06-27250309
e-mail robert@vanberkelenslinge.nl

John ter Heegde

Een aantal werkzaamheden van de STUP worden voortaan vanuit de VALA uitgevoerd, met grotendeels dezelfde mensen.

Groenbeheer is bij de VAN ondergebracht in een aparte stichting. Hier worden de gronden beheerd die in eigendom zijn (over)genomen.

VAN Berkel en Slinge, excursie 2019.