Vereniging Agrarisch Natuurbeheer (VAN) Berkel & Slinge heeft als doel om in samenwerking met agrariërs zorg te dragen voor onderhoud, beheer en ontwikkeling van (agrarische) natuur waarbij natuur-, milieu- en landschapswaarden hoog in het vaandel staan.

Het grootste deel van onze activiteiten bestaat uit landschapsbeheer en -onderhoud dat bij voorkeur wordt uitgevoerd met agrariërs uit het gebied zelf. Daarnaast organiseren we voor onze leden graag interessante activiteiten zoals excursies, workshops en lezingen.

Het bestuur

Voorzitter:
Lotte Roos
06-13 67 05 25
lotteroos@hotmail.com

Secretaris:
Claudy Erinkveld
0545-482 241
c.erinkveldhendriks@gmail.com

Penningmeester:
Trudie ten Have
t_tenhave25@hotmail.com

Algemene leden:
Jan Willemink
janwillemink50@gmail.com

Bennie Harbers
bmharbers.tetteroo@planet.nl

Hedwig ten Dolle
denieuwekorte@gmail.com

Marian de Jong
info@mariandejong.nl

Hidde Hogevonder
hiddehogevonder@outlook.com

Gerben Kemink
gerbenkemink@hotmail.com

De Stichting Uitvoering Projecten (STUP) was een zelfstandige werkorganisatie binnen de VAN voor aanleg, onderhoud en beheer van landschapselementen.

VAN en VALA werken nauw samen en ook al enige tijd aan een wederzijdse verdere professionalisering. Sinds 2022 heeft de STUP daarom zelf geen personeel meer in dienst en is deze opgegaan in onze Stichting Groenbeheer.

De medewerkers van STUP zijn in dienst gegaan bij de VALA en wij kunnen ze daar nu inhuren zodra dat aan de orde is. Dit betreft:

• ANLB: Robert Boevink|
• Regeling Landschap en uitvoer: John ter Heegde
• Overig: Wilfried Klein Gunnewiek

De uitvoering is nu geregeld met ZZP ‘ers, loonwerk en een samenwerking met Ten Elsen Boom en Groen.

Voor werkzaamheden van VAN Berkel & Slinge zijn de (voorheen) STUP medewerkers en de voor u wellicht vertrouwde gezichten nu te bereiken via onze Stichting Groenbeheer:

0545 – 477587
info@vanberkelenslinge.nl

.

Groenbeheer is bij de VAN ondergebracht in een aparte stichting. De Stichting had in 2022 ca. 50 ha natuurgrond in beheer.

In 2022 zijn de stichtingen Groenbeheer en Uitvoering projecten (STUP) door organisatorische redenen samengevoegd.

De Stichting Groenbeheer Berkel & Slinge is nu ook de organisator en het aanspreekpunt voor de uitvoer van werk (voorheen STUP).

Voorzitter van de nieuwe/samengestelde stichting:
Joan Beernink | 06-26799137

VAN Berkel en Slinge, excursie 2019.

Bedankt

Bedankt voor je inschrijving voor de Nieuwsbrief.