Help je mee aan ons zonnebloemlint in Berkelland?
We zijn blij met elke meter!

In 2021 vonden we het eerste zonnebloemlint in Berkelland met ruim 6 km al heel geslaagd. In 2022 konden we dit al verdubbelen tot 12 km. In 2023 hebben we ruim 17 km ingezaaid. Dit jaar tikken we de 18 km aan! Voor ons is zo’n mooi zonnebloemlint al een genot, maar het is een waar feest voor hommels en bijen en de biodiversiteit. Ook bij (te) warme zomers, als de bloemen al snel zijn uitgebloeid, zijn de insecten en vogels er nog altijd dol op.

Nieuw zaadmengsel: (nog) beter voor de biodiversiteit en de agrariër.

Sinds 2023 gebruiken we een nieuw zaadmengsel, met boekweit, mosterd en phacelia. Belangrijk voor de biodiversiteit, maar ook om aan de vraag van de deelnemende agrariërs te voldoen. Hiermee kunnen zij het lint laten meetellen voor de GLB. Ook wordt het nieuwe mengsel ‘breedwerpig gezaaid’, waardoor niet gewenste kruiden ook minder kans krijgen om zich te ontwikkelen.

Koppeling aan goed doel

Vanaf het begin wilden we in Berkelland het zonnebloemlint aan een goed doel koppelen. Het bedrag dat we kunnen doneren wordt uitgespaard en verkregen door de vrijwilligers die de agrariërs bezoeken en het zonnebloemlint inzaaien, onze sponsors, jullie donaties en doordat de deelnemende agrariërs de vergoeding voor hun strook zonnebloemlint ook hiervoor ter beschikking willen stellen. Dit levert na aftrek van kosten een mooi resultaat op:

Met 1 euro zijn we alweer 1 meter verder!

Voor het realiseren van het zonnebloemlint moeten we elk jaar opnieuw op zoek naar sponsoren en donaties. Maak daarom je meter of meters over ten name van VAN Berkel en Slinge op NL90RABO0113691165 o.v.v. zonnebloemlint Berkelland. Of doneer via ons gezamenlijke initiatief in de Achterhoek, waar wij ook ons deel van krijgen. We zijn echt met elke meter geholpen. Alvast heel erg bedankt!

Sponsor worden?

Wil je bedrijf ons zonnebloemlint sponsoren? Dat zou geweldig zijn. Dan komt je bijdrage rechtstreeks ten goede aan ons initiatief in Berkelland. Bestuursleden Gerben Kemink en Bennie Harbers regelen alles rond het zonnebloemlint. Telefoon Bennie Harbers: 06-81 54 99 82.

Help je mee?

Geïnteresseerd in sponsoring? Of deelname als agrariër? Neem contact op met Bennie Harbers: 06-81 54 99 82

Wil je een donatiebedrag overmaken? Dan graag naar VAN Berkel en Slinge op NL90RABO0113691165 o.v.v. zonnebloemlint en het jaartal.

Alvast heel erg bedankt!

Bedankt

Bedankt voor je inschrijving voor de Nieuwsbrief.