Help je mee voor ons zonnebloemlint in 2024?
We zijn blij met elke meter!

In 2021 vonden we het eerste zonnebloemlint in Berkelland met ruim 6 km al heel geslaagd. In 2022 konden we dit al verdubbelen tot 12 km! In 2023 hebben we voor onze 3e editie ruim 17 km ingezaaid! Dit kunnen we alleen doen met hulp van sponsors en donaties.

Voor ons is zo’n mooi zonnebloemlint al een genot, maar het is een waar feest voor hommels en bijen en de biodiversiteit. Ook bij (te) warme zomers, als de bloemen al snel zijn uitgebloeid, zijn de insecten en vogels er nog altijd dol op.

Nieuw zaadmengsel: (nog) beter voor de biodiversiteit en de agrariër.

In 2023 gebruikten we een nieuw zaadmengsel, bestaand uit boekweit, mosterd, phacelia en zonnebloemen. Dit om aan de vraag van agrariërs te voldoen: Of het lint ook meegeteld kan worden voor de GLB, de regelingen voor de agrariërs. Met dit mengsel vergroten we bovendien de biodiversiteit nog meer. Ook wordt het nieuwe mengsel ‘breedwerpig gezaaid’, waardoor niet gewenste kruiden ook minder kans krijgen om zich te ontwikkelen.

Koppeling aan goed doel

Vanaf het begin wilden we in Berkelland het zonnebloemlint aan een goed doel koppelen. Het bedrag dat we kunnen doneren wordt uitgespaard en verkregen door de vrijwilligers die de agrariërs bezoeken en het zonnebloemlint inzaaien, onze sponsors, jullie donaties en doordat de deelnemende agrariërs de vergoeding voor hun strook zonnebloemlint ook hiervoor ter beschikking willen stellen. Dit levert na aftrek van kosten een mooi resultaat op:

  • 2021: de afdelingen Rekken en Eibergen van De Zonnebloem ontvingen samen 1.000 euro.
  • 2022: de voedselbanken in Berkelland onvingen 2.500 euro.
  • 2023: Stichting HelemaalGroen en Weidevogelgroep Berkelland ontvingen allebei 1.250 euro.

Meer kilometers is ook direct meer geld voor het goede doel

Met 1 euro zijn we alweer 1 meter verder!

Voor het realiseren van het zonnebloemlint moeten we elk jaar opnieuw op zoek naar sponsoren en donaties. Maak daarom je meter of meters over ten name van VAN Berkel en Slinge op NL90RABO0113691165 o.v.v. zonnebloemlint Berkelland. Of doneer via ons gezamenlijke initiatief in de Achterhoek, waar wij ook ons deel van krijgen. We zijn echt met elke meter geholpen. Alvast heel erg bedankt!

Sponsor worden?

Wil je als bedrijf ons zonnebloemlint sponsoren? Dat zou geweldig zijn. Dan komt je bijdrage rechtstreeks ten goede aan ons initiatief in Berkelland. Neem hiervoor contact op met Bennie Harbers: 06-81 54 99 82.
We gaan ook in 2024 voor een  zonnebloemlint in Berkelland!

Geïnteresseerd in sponsoring? Of deelname als agrariër? Neem contact op met Bennie Harbers: 06-81 54 99 82

Wil je een donatiebedrag overmaken? Dan graag naar VAN Berkel en Slinge op NL90RABO0113691165 o.v.v. zonnebloemlint en het jaartal.

Alvast heel erg bedankt!
Elk jaar zoeken we weer naar sponsoren en agrariërs waar wij langs de akkers het lint mogen inzaaien. Meer weten? Neem contact op met Gerben Kemink of Bennie Harbers: 06-81 54 99 82

Bedankt

Bedankt voor je inschrijving voor de Nieuwsbrief.