Jaarlijkse excursie op 6 juli 2022

De jaarlijkse excursie op woensdag 6 juli 2022 vond op 2 locaties plaats. In de ochtend was proefboerderij de Marke aan de beurt, waar Zwier van de Vegte het een en ander verte;de over de onderzoeken die daar zoal plaats vinden, gericht op landbouw en natuur

In de middag gingen wij naar het bedrijf van de Mts. Pleiter in Groenlo, waar Herman en Corine vertelden over het bedrijf en over hoe zij hier met de aanwezige flora en fauna omgaan.

Het programma:
9.30 uur: Aankomst op proefboerderij de Marke, Roessinkweg 2, 7255, PC Hengelo (Gld).
Ontvangst met koffie en /of thee, daarna geeft Zwier een introductie over de Marke en hun onderzoek. Met ook een rondgang door de stal en het veld. De nadruk wordt gelegd op het agrarisch natuurbeheer.

12.30 – 13.00 uur: Lunch.

14.00 – 16.00 uur: Bezichtiging en rondwandeling op het landbouwbedrijf van de Mts Pleiter,
Oude Borculoseweg 9a, 7141 JA te Groenlo.
Herman en Corine vertellen over hun bedrijf, laten je van alles zien en nemen je mee in hun aandacht voor de flora en met name de fauna op en rond hun bedrijf.

16.00 uur: Afsluiting met een consumptie.

Kosten voor deelname: € 15,00 per persoon.
Inlichtingen: Jan Willemink, 06-40882984.

Bedankt

Bedankt voor je inschrijving voor de Nieuwsbrief.