Excursie 2022 op 6 juli

De jaarlijkse excursie wordt gehouden op woensdag 6 juli 2022 en zal op 2-tal plaatsen plaatsvinden. Eerst gaan wij naar de proefboerderij de Marke, waar Zwier van de Vegte het een en ander gaat vertellen over de onderzoeken die daar zoal plaats vinden gericht op landbouw en natuur

s Middags gaan wij naar het bedrijf van de Mts. Pleiter in Groenlo, waar Herman en Corine vertellen over het bedrijf en over hoe zij hier met de aanwezige flora en fauna omgaan.

Het programma ziet er volgt uit:
9.30 uur: Aankomst op proefboerderij de Marke, Roessinkweg 2, 7255, PC Hengelo (Gld).
Wij worden ontvangen met koffie en /of thee en daarna zal Zwier een introductie geven over de Marke en hun onderzoek. Daarna volgt er een rondgang door de stal en het veld. De nadruk wordt gelegd op het agrarisch natuurbeheer.

12.30 – 13.00 uur: Lunch.

14.00 – 16.00 uur: Bezichtiging en rondwandeling op het landbouwbedrijf van de Mts Pleiter,
Oude Borculoseweg 9a, 7141 JA te Groenlo.
Herman en Corine zullen e.e.a. vertellen en laten zien van hun bedrijf en de aandacht die zij besteden aan de flora en met name de fauna op en rond hun bedrijf.

16.00 uur: Afsluiting met een consumptie.

Het belooft een mooie excursie te worden
De kosten van deze excursie zijn € 15,00 per persoon
Opgave kan door dit bedrag over te maken op
bankrek.nr: NL90 RABO 0113 6911 65. ten name VAN Berkel & Slinge, onder vemelding van Excursie.
Inlichtingen: janwillemink50@gmail.com of telefonisch 06-40882984

Pleiter