Landschapsinrichting

Wat houd dit in?

Deze landschapselementen zijn ecologisch van belang. Ze vormen een habitat voor een breed scala aan insecten, kleine zoogdieren en vogels. Deze elementen samen vormen een groen netwerk dat niet alleen een ecologische waarde heeft maar ook de belevingswaarde van het landschap erg versterkt. In het kader van het akkerranden project, kan met ondersteuning van subsidie, door agrariërs of andere grondbezitters een bonte akkerrand worden in gezaaid met bijvoorbeeld een bijenmengsel. Dit levert behalve een mooi landschap ook veel ecologische winst. Voor mensen die zelf hun aanplant willen verzorgen leveren wij inheems plantgoed zoals: bosplantsoen, veren en bomen in verschillende maten.

Wilt u meer informatie neem dan contact met ons op

tel: 0545 477587  │ of via het contactformulier

Bedankt

Bedankt voor je inschrijving voor de Nieuwsbrief.