VAN Berkel & Slinge Groenbeheer: Onderhoud Beltrumbos

VAN Berkel & Slinge Groenbeheer is bezig met onderhoud van het Beltrumbos. In twee gedeeltes wordt een dunning uitgevoerd. Dit betekent dat struiken teruggesnoeid worden en dat ook bomen worden weggehaald die te dicht bij andere bomen staan. Zo krijgt de overblijvende boom de ruimte om zich verder te ontwikkelen. Bij een keuze geven we voorrang aan de wilde kers, wilde appel, eik en beuk.

Dergelijk groot onderhoud vindt normaal eens in de 10 tot 15 jaar plaats. Dit jaar worden twee gedeeltes van ca 4.000 m2 zo aangepakt. Het doel is dat er in het bos een gelaagdheid ontstaat zoals hieronder is weergegeven.

Langs het kerkenpad worden enkele stroken van ongeveer 5 meter breed afgezet als hakhout. Hierbij worden vooral de struikvormers afgezaagd op ca. 15 tot 30 cm, waarna ook die weer kunnen uitlopen. Dit is ook om de overgang van het pad naar het bos wat geleidelijker te maken en zodat de struiken die uitlopen weer voor een dichte struiklaag zullen zorgen. Dit wordt ook wel een struweelrand of zoom genoemd (zie voorbeeld hieronder).

Het hout dat na dit onderhoud overblijft, verwerken we zo duurzaam mogelijk:

  • Een deel van het hout en de takken blijft achter in het bos om te dienen als humuslaag en schuilgelegenheid voor vogels en andere dieren.
  • Veel inwoners van Betrum hebben de aanplant van dit bos gesponsord. Wat geschikt is als brandhout willen we daarom graag eerst beschikbaar stellen aan de buurtbewoners, tegen een redelijk tarief. Heeft u hiervoor interesse, meld u zich dan bij VAN Berkel &  Slinge. 
  • Het overige hout van takken en toppen wordt versnipperd en hergebruikt.

Heeft u vragen of heeft u interesse in het overnemen van brandhout, neem dan contact op met VAN Berkel & Slinge.

telefoon: 0545-477587 mobiel: 06-20986665 info@vanberkelenslinge.nl

 

Bedankt

Bedankt voor je inschrijving voor de Nieuwsbrief.