Over Projectgroep Patrijs en HOE

Henk Leever praatte ons bij over patrijzen en duurzaam gebruik van de bodem. Hij deed dit na het officiële deel van onze Algemene Ledenvergadering in september van dit jaar. Henk Leever is voorzitter van de vogelwerkgroep Eibergen en secretaris van Stichting HOEduurzaam.

Projectgroep Patrijs

Dit project is o.a. een initiatief van VAN Berkel & Slinge en Vogelwerkgroep Berkelland. Inmiddels is het een zelfstandig project bij Landschapsbeheer Gelderland.

Aanleiding voor dit project was de enorme achteruitgang van het aantal patrijzen: In 30 jaar tijd zijn de aantallen met meer dan 90% afgenomen.

Zonder hulp zou de patrijs binnen 10 tot 20 jaar verdwijnen uit ons land en onze buurlanden.

Door onder meer het onderbreken van monocultuur, het stimuleren van ingezaaide akkerranden, houtwallen, bloemblokken en keverbanken is in de laatste vier jaar in elk geval geen (verdere) achteruitgang waargenomen.

 

Henk schat het huidig aantal broedparen nu op 35. Dat waren er in de jaren ’80 nog zo’n 300. Met dit jaar ook meer meldingen van koppels met jongen zijn de verwachtingen hoopvol, ook voor meer medewerking van burgers en boeren. Want waar de patrijs het goed doet, gaat het ook goed met andere dieren, zoals wild en insecten.

Door het vergroten van biodiversiteit zijn ook minder bestrijdingsmiddelen nodig om de gewassen gezond te houden.

Illustratief is deze video van de Vogelbescherming, waar Henk Leever zijn presentatie mee afsloot. Met tips voor wat we zelf kunnen doen voor de patrijs.

Voor boeren zijn er mogelijkheden om de biodiversiteit op hun land te vergroten zonder inkomsten te verliezen.

HOEduurzaam.nl

Biodiversiteit begint bij een goede bodemgesteldheid en daar is onder andere HOE mee bezig. HOE staat voor Haarloseveld en Olden Eibergen, een gebied in Berkelland van ongeveer 1.200 hectare groot. Het bestaat uit fraai landschappelijk gebied maar is ook een belangrijk waterwingebied. Stichting HOE bestaat sinds 2012 en streeft naar duurzame energie en verbetering van de bodem, hard nodig bij de monoteelt van bijvoorbeeld maïs.

HOE-duurzaamHOE werkt o.a. samen met LTO, Vitens, Economische Zaken en VALA.

Waardevolle informatie over bodemverbetering vind je bij HOEduurzaam.nl

Bedankt

Bedankt voor je inschrijving voor de Nieuwsbrief.