Uitgifte gronden 2019

De Stichting Groenbeheer Berkel en Slinge (SGBS) heeft in de omgeving van Beltrum natuurgronden in eigendom.  Een deel van deze gronden, de natuurlijke graslanden, zijn de afgelopen jaren beheerd door enkele landbouwers op basis van het voorgestelde natuurdoel . Deze gronden worden nu in principe weer voor 3 jaar in gebruik gegeven aan landbouwers.

Op de kaart staan 5 percelen die we opnieuw willen laten beheren middels maaien en/of begrazen. Concreet betekent  dit dat we landbouwers zoeken die deze percelen de komende 3 jaar willen beheren. U kunt ze dan meenemen in de perceeladministratie als natuurgrasland. Dit betekent dat deze grond meetelt voor toeslagrechten en dat stukken die begraasd worden meetellen voor afvoer van mest van het vee dat er loopt. Er zitten op deze percelen toeslagrechten. Ook kunnen deze percelen waarschijnlijk meetellen voor verschillende certificeringen (zoals Foqus Planet of Planet Proof); dit wordt voor het eind van dit jaar duidelijk. 

We willen komende jaren ook gedeeltes van het perceel dat ten westen van de Goormansslatweg in gebruik geven. Deze gronden kunnen dan waarschijnlijk als kruidenrijk gras meetellen voor certificering, we zijn aan het onderzoeken of dit kan. 

Belangstellenden kunnen zich melden door een mail te sturen naar info@vanberkelenslinge.nl. U krijgt dan meer informatie over deze percelen en hoe de uitgifte gaat plaatsvinden. 

Aanmelden voor 20 november 2019

Bedankt

Bedankt voor je inschrijving voor de Nieuwsbrief.