Uitnodiging ledenvergadering

Hierbij nodigen wij u graag uit voor de jaarlijkse ledenvergadering van de VAN Berkel en Slinge.

 

Datum : woensdag 5 juni 2019

Tijd      : 20.00 uur

Locatie: Biologische boerderij ‘Kraanswijk’ van de familie Bomers

Adres   : Klaverdijk 3 – 7142 HP te Groenlo

 

De agenda ziet er als volgt uit:

 

 • Opening en welkom door voorzitter Lotte Roos

 

 • Ingekomen stukken en mededelingen

 

 • Verslag ledenvergadering van woensdag 6 juni 2018 (bijgevoegd)

 

 • Jaarverslag 2018 (bijgevoegd)

 

 • Bestuursverkiezing:
 1. Aftredend en herkiesbaar:             Jan Willemink
 2. Invulling bestaande vacature(s)[1]: Claudy Erinkveld (voorgesteld door bestuur)

 

 • Financieel verslag 2018 door Mark Wenneger
 1. Verslag van de kascommissie door Leo Scharenborg en Bert Reurslag
 2. Nieuw kascommissielid
 3. Dechargering penningmeester

 

 • Stand van zaken STUP en VALA door Wilfried Klein Gunnewiek

 

 • Stand van zaken SGBS door Joan Beernink

 

 • Rondvraag

 

 • Sluiting

 

 • Pauze

 

 • Lezing ‘Biodiversiteit toen, nu en in de toekomst’:

Rody Schröder is ecoloog en eigenaar van Ecologisch Adviesbureau Schröder in Winterswijk-Woold. Door het flora- en faunaonderzoek – wat hij sinds halverwege de jaren ’80 uitvoert in de oostelijke Achterhoek – heeft hij een goed beeld van de ontwikkelingen van de biodiversiteit in onze regio . Tijdens zijn lezing zal hij aangeven welke  kansen en mogelijkheden er zijn voor boeren, burgers en buitenlui om in de toekomst bij te dragen aan het vergroten van onze biodiversiteit.

[1]Eventuele kandidaten kunnen zich tot uiterlijk 24 uur voor aanvang van de vergadering schriftelijk bij het bestuur melden. De kandidatuur moet zijn ondertekend door 10 of meer leden.

Wilt u meer informatie neem dan contact met ons op
t Brendeke 10 7152 BT Eibergen │tel: 0545 477587 │ of via het contactformulier

Bedankt

Bedankt voor je inschrijving voor de Nieuwsbrief.