Door VAN Berkel & Slinge heeft nu ook Berkelland een eigen zonnebloemlint.

Zonnebloemlint Berkelland

Vereniging Agrarisch Natuurbeheer (VAN) Berkel en Slinge heeft een zonnebloemlint van ruim 5 km ingezaaid, vooral rond Eibergen en Rekken. En de eerste zonnebloemen komen nu uit. Dit jaar is bedoeld om ervaring op te doen, zodat hierna ook naar uitbreiding en andere gebieden in Berkelland kan worden gekeken. Aansluiting is gezocht bij de collega […]

22 sept 2021: Algemene ledenvergadering VAN Berkel & Slinge.

ALV-VAN-Berkel-en-Slinge

Datum: 22 september 2021 Locatie: Restaurant Baan, Dorpsstraat 6 in Geesteren. Na de vergadering geeft Henk Leever een lezing over ‘Biodiversiteit: over patrijzen en duurzaam gebruik van de bodem’. Henk Leever is secretaris van de Stichting HOEduurzaam en voorzitter van de Vogelwerkgroep Berkelland. Wij volgen de richtlijnen van het RIVM. Onze leden hebben begin september […]

Alle excursies in 2021 worden door Corona verplaatst naar 2022.

De jaarlijkse excursie, gepland op 1 juli 2021 naar de Marke en het landbouwbedrijf van Pleiter in Groenlo, gaat dit jaar door de onzekerheden rond Corona helaas niet door. De uilenexcursie is hierdoor ook niet doorgegaan, alsook de excursie naar de natuurinrichting rondom het NSW landgoed van Eddy Kemink aan de Apedijk. We verschuiven deze […]

Stichting Groenbeheer bezig met onderhoud op hun terreinen.

De Stichting Groenbeheer is bezig met onderhoud op hun terreinen. Op het terrein aan de Heelweg-Kooigootsweg in Beltrum bij het Spilmanshuuske wordt de bosrand afgezet en het raster hersteld. Langs de Goormansslatweg in Beltrum zijn 2 poelen geschoond en zo ingericht dat ze geschikt zijn voor de boomkikker.

Einde jaarlijkse plastic actie LTO – VAN Berkel & Slinge

Voorheen werd door ons elk jaar op diverse locaties in Berkelland een inzamelingsactie voor landbouwfolie gehouden. Door verhoging van de afvoerkosten van het landbouwplastic is het niet meer rendabel om dit via de huidige opzet in te zamelen.   Ondanks de verhogingen van de afgelopen jaren hebben VAN en LTO er jaarlijks een behoorlijk bedrag […]

Uitgifte gronden 2019

De Stichting Groenbeheer Berkel en Slinge (SGBS) heeft in de omgeving van Beltrum natuurgronden in eigendom.  Een deel van deze gronden, de natuurlijke graslanden, zijn de afgelopen jaren beheerd door enkele landbouwers op basis van het voorgestelde natuurdoel . Deze gronden worden nu in principe weer voor 3 jaar in gebruik gegeven aan landbouwers. Op de […]

Verslag terreinbezoeken met Stichting Part-Ner in Ruurlo.

Er zijn twee bijeenkomsten geweest op de terreinen van Groenbeheer Berkel &  Slinge, dat als stichting onderdeel is van VAN Berkel & Slinge. Deze bijeenkomsten zijn georganiseerd met Stichting Part-Ner, die natuurbeheerders certificeert. Iedere particuliere natuurbeheerder die subsidie ontvangt moet gecertificeerd zijn. Stichting Groenbeheer Berkel & Slinge heeft deze certificatie. We ontvingen twee groepen van […]

Samenwerken

De Vereniging Agrarisch Landschap Achterhoek (VALA) is een samenwerkingsverband tussen de zes agrarische natuurverenigingen in de Achterhoek. VALA is begin 2012 opgericht vanuit de wens beheer en onderhoud van natuur en landschap in de Achterhoek op een professionele en effectieve manier uit te voeren.   Voor meer informatie ga naar de website van de VALA

‘Kringlooplandbouw en kansen door en voor natuur op het boerenbedrijf’

Natuurpark Kronenkamp, Kronenkamp 14 in Neede14 november thema avond ‘Kringlooplandbouw en kansen door en voor natuur op het boerenbedrijf’    De Vereniging Agrarisch Natuurbeheer Berkel en Slinge organiseert op donderdag 14 november 2019 om 20.00 uur een thema avond over kringlooplandbouw en kansen door en voor natuur op het boerenbedrijf. Locatie is het recent geopende […]