Stichting Groenbeheer bezig met onderhoud op hun terreinen.

VAN Berkel en Slinge, Onderhoud

De Stichting Groenbeheer is bezig met onderhoud op hun terreinen. Op het terrein aan de Heelweg-Kooigootsweg in Beltrum bij het Spilmanshuuske wordt de bosrand afgezet en het raster hersteld. Langs de Goormansslatweg in Beltrum zijn 2 poelen geschoond en zo ingericht dat ze geschikt zijn voor de boomkikker.

Landschapsinrichting

Landschapsinrichting Wat houd dit in? Wij leggen landschapselementen aan zoals: struweel- of houtsingels, houtwallen, hakhoutbosjes, knotbomen, poelen en hoogstamboomgaarden. Deze landschapselementen zijn ecologisch van belang. Ze vormen een habitat voor een breed scala aan insecten, kleine zoogdieren en vogels. Deze elementen samen vormen een groen netwerk dat niet alleen een ecologische waarde heeft maar ook […]

Landschapsonderhoud

Landschapsonderhoud Wat houd dit in? Hieronder wordt onder verstaan: het afzetten van singels, houtwallen, hakhoutbosjes.

Stoken op streekhout

Stoken op streekhout Wat houd dit in? De gezamenlijke agrarische natuurverenigingen bieden Achterhoekse bedrijven en instellingen de mogelijkheid zich te oriënteren op een overstap naar stoken op houtsnippers. Aan de hand van informatievoorziening en een adviesgesprek kunt u een reële afweging maken of dit in uw geval aantrekkelijk is. Is dit het geval dan kan […]

Bedankt

Bedankt voor je inschrijving voor de Nieuwsbrief.