Partner veldbijeenkomst

Partner veldbijeenkomst Op 24 mei 2019 zijn er twee bijenkomsten geweest op de terreinen van de Stichting Groenbeheer Berkel en Slinge (SGBS). Deze waren georganiseerd door de Stichting Partner, die natuurbeheerders certificeert. Iedere particuliere natuurbeheerder die subsidie ontvangt moet gecertificeerd zijn. De SGBS is gecertificeerd en heeft mede deze terreinbezoeken georganiseerd voor 2 groepen van […]

Landschapsinrichting

Landschapsinrichting Wat houd dit in? Wij leggen landschapselementen aan zoals: struweel- of houtsingels, houtwallen, hakhoutbosjes, knotbomen, poelen en hoogstamboomgaarden. Deze landschapselementen zijn ecologisch van belang. Ze vormen een habitat voor een breed scala aan insecten, kleine zoogdieren en vogels. Deze elementen samen vormen een groen netwerk dat niet alleen een ecologische waarde heeft maar ook […]

Landschapsonderhoud

Landschapsonderhoud Wat houd dit in? Hieronder wordt onder verstaan: het afzetten van singels, houtwallen, hakhoutbosjes.

Stoken op streekhout

Stoken op streekhout Wat houd dit in? De gezamenlijke agrarische natuurverenigingen bieden Achterhoekse bedrijven en instellingen de mogelijkheid zich te oriënteren op een overstap naar stoken op houtsnippers. Aan de hand van informatievoorziening en een adviesgesprek kunt u een reële afweging maken of dit in uw geval aantrekkelijk is. Indien dit het geval is, kan […]